ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่๓ประจำปี๒๕๖๔ 14 ก.ค. 64 44
โครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด 19 5 ก.พ. 64 20
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 11 ม.ค. 64 110
จดหมายข่าวภาษีป้าย 1 ม.ค. 64 103
อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 1 ธ.ค. 63 94
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 30 พ.ย. 63 112
ข้อบัญญัติตำบลเรื่องกำหนดวิธีและอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.2563 25 พ.ย. 63 151
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ 2563 19 พ.ย. 63 24
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 20 ต.ค. 63 105
ประกาศขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 31 ส.ค. 63 111
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3/2563 ครั้งที่ 2 7 ส.ค. 63 12
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3/2563 ครั้งที่ 1 4 ส.ค. 63 13
จดหมายข่าว 2 ก.ค. 63 113
รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 2 มิ.ย. 63 128
โครงสร้างส่วนราชการ 28 เม.ย. 63 114
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6 เม.ย. 63 123
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2/2563 13 มี.ค. 63 15
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 11 มี.ค. 63 87
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2563 7 ก.พ. 63 8
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 8 ม.ค. 63 144
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2563 8 ม.ค. 63 114
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 29 พ.ย. 62 176
งบการเงินปีงบประมาณ 2562 15 พ.ย. 62 136
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่3/2562 25 ต.ค. 62 86
ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 21 ต.ค. 62 155
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2563 9 ต.ค. 62 158
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 9 ต.ค. 62 142
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26 ก.ย. 62 78
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563 26 ก.ย. 62 78
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4/2562 9 ส.ค. 62 72