รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 11

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำเดือน มีนาคม 2565   4 เม.ย. 65 67
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   2 มี.ค. 65 42
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำเดือน มกราคม 2565   2 ก.พ. 65 41
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำเดือน ธันวาคม 2564   3 ม.ค. 65 37
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   2 ธ.ค. 64 40
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำเดือน ตุลาคม 2564   2 พ.ย. 64 37
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำเดือน กันยายน 2564   1 ต.ค. 64 43
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำเดือน สิงหาคม 2564   31 ส.ค. 64 45
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำเดือน กรกฎาคม 2564   2 ส.ค. 64 41
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำเดือน มิถุนายน 2564   30 มิ.ย. 64 43
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำเดือน พฤษภาคม 2564   31 พ.ค. 64 43
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำเดือน เมษายน 2564   3 พ.ค. 64 202
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน มีนาคม 2564   5 เม.ย. 64 110
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   4 มี.ค. 64 102
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน มกราคม 2564   3 ก.พ. 64 103
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ธันวาคม 2563   4 ม.ค. 64 102
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   2 ธ.ค. 63 98
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   2 ธ.ค. 63 112
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ตุลาคม 2563   2 พ.ย. 63 99