วิสัยทัศน์ตำบล : เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข
ให้คะแนนความพึงพอใจเพียงสแกน QR Code
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000018
วานนี้ 000010
เดือนนี้ 000180
เดือนก่อน 000273
ปีนี้ 003778
ปีก่อน 004101
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • งานเลือกตั้ง
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่สำคัญช่วงก่อนฤดูกาลระบาด - 24 มิ.ย. 65(ดู 27) 
  ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัติญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 - 27 เม.ย. 65(ดู 31) 
  เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัติญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 - 24 เม.ย. 65(ดู 22) 
  รายงานการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน - 30 มี.ค. 65(ดู 66) 
  รายงานการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน - 30 มี.ค. 65(ดู 52) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ - 24 มี.ค. 65(ดู 73) 
  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นทุกรูปแบบ - 18 มี.ค. 65(ดู 65) 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งเรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ - 29 ต.ค. 64(ดู 125) 
  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง(ผ.ถ.4/4 ส.ถ.4-4) - 25 ต.ค. 64(ดู 131) 
  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง เรื่องผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ.4/5 ส.ถ.4/5) - 25 ต.ค. 64(ดู 118) 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 21 ต.ค. 64(ดู 120) 
  ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ - 11 ต.ค. 64(ดู 162) 
  หนังสือการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง - 8 ต.ค. 64(ดู 129) 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ - 7 ต.ค. 64(ดู 145) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมูที่ 3  - 1 มี.ค. 64(ดู 187) 
  ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ - 28 ธ.ค. 63(ดู 199) 
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 - 20 ต.ค. 63(ดู 186) 
  โครงการซ่อมสร้างผิดลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านห้วยม่วง หมูที่ 7 - 10 ก.ย. 63(ดู 201) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเพ็ก หมู่ 8  - 7 พ.ค. 63(ดู 238) 
  ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.213-10 สายหนองแวงโคตร 6 บ้านโนนเพ็ก หมูที่ 8  - 28 เม.ย. 63(ดู 290) 
  ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.213-05 สายห้วยม่วง 1 บ้านหลักด่าน หมูที่ 9  - 10 เม.ย. 63(ดู 248) 

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวหลักกสิกรรมธรรมชาติ โคก หนอง นา "เอามื้อสามัคคี" "เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช (ดู 10)

โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ดู 9)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

งานวิจัยการทำสื่อเรื่องดินสมมติ (ดู 129)

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 202)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว โคกภูดิน บ้านโนนชาด-บ้านหันน้อย (ดู 460)

ดาวน์โหลดใหม่

  แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปรง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร : [24 มิ.ย. 65]
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีพ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน : [26 เม.ย. 65]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ รอบ 6 เดือน : [5 เม.ย. 65]
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล 2565 : [4 เม.ย. 65]
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2565 : [4 เม.ย. 65]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำเดือน มีนาคม 2565 : [4 เม.ย. 65]
  ประกาศ อบต.หนองแวงโสกพระเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน : [4 เม.ย. 65]
  แสดงผลข้อมูลผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 : [1 เม.ย. 65]
  ข้อมูลสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 : [1 เม.ย. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายงานทางการเงิน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี