รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯข้อ6(ระดับองค์กร)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   27 ธ.ค. 64 31
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ รอบ 12 เดือน   1 พ.ย. 64 34
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ รอบ 12 เดือน   12 ม.ค. 64 26
รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบข้อ6(ระดับองค์กร)ประจำปีงบประมาณ 2563   22 ธ.ค. 63 69
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน   5 ต.ค. 63 98
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน   5 ต.ค. 63 91