นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 16

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล   21 เม.ย. 64 57
นโยบายการบริหารงานบุคคล   25 มิ.ย. 63 136
ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ 2563   25 มิ.ย. 63 130