นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 15

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายการบริหารงานบุคคล 2565   11 ม.ค. 65 37
ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล   21 เม.ย. 64 176
นโยบายการบริหารงานบุคคล   25 มิ.ย. 63 259
ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ 2563   25 มิ.ย. 63 248